İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA +90 252 712 41 01 +90 532 396 41 05 info@istinatduvari.com

TBDY 2018'e göre Taşıma Gücü Hesabı

Süresi doldu

Jeo Taşıma yazılımı TBDY 2018'e göre taşıma gücü hesabını aşağıdaki formüllere göre hesaplamaktadır.

 

qo < qt

 

Taşıma  Gücü Katsayıları

 

Boyutsuz düzeltme katsayıları olarak yer alan temel şekli katsayıları sc , sq , sγ ; derinlik katsayıları dc , dq , dγ ; yükleme eğikliği katsayıları ic , iq , iγ ; temel zeminieğimi katsayıları gc , gq , gγ ve temel taban eğimi katsayıları bc , bq , bγ literatüre dayanan vegenel kabul görmüş bağıntılar kullanılarak hesaplanacaktır.

Burada

qk = Temel taşıma gücü karakteristik dayanımı [kN/m2]
qo = Temel seviyesinde etkiyen düşey yük, kesme ve moment etkilerinin oluşturduğutemel taban basıncı [kN/m2]
qt = Temel taşıma gücü tasarım dayanımı [kN/m2]
γRv = Temel taşıma gücü dayanım katsayısı

Nq, Nc, Ng = Taşıma  Gücü Katsayıları
sc,sq,sg =  Temel Şekli Katsayıları
dc,dq,dg = Derinlik Katsayıları 
bc,bq,bg = Temel Taban eğimi katsayıları 
gc,gq,gg = Temel Zemin Eğimi Katsayıları
ic,iq,ig = Yükleme Eğikliği Katsayıları