H =
 h =    [m]
 p =    [m]
 B =    [m]
 T1 =    [m]
 T2 =    [m]
 T3 =    [m]
 Beta =    [°]
 Sürşarj (Q) =    [kN/m ²]
 Zemin Birim Hacim Ağırlığı =    [kN/m ³]
 İçsel Sürtünme Açısı =    [°]
 Sürtünme Açısı =    [°]
 Etkin Yer İvme Katsayısı =    [ ]
 Yapı Önem Katsayısı =    [ ]
 Zemin Emniyet Gerilmesi =    [kN/m ²]
 Beton Birim Hacim Ağırlığı =    [kN/m ³]


Statik AnalizDinamik Analiz
Devrilme Güvenliği
Kayma Güvenliği
Maksimum Zemin Gerilmeleri
Minumum Zemin Gerilmeleri

Yapılan Kabuller:
* Sürşarj yükünün olumlu etkisi ihmal edilmektedir.
* Pasif itki ihmal edilmektedir.
* Büyük dış merkezlik dikkate alınmamaktadır.
* Perde ağırlığından doğan deprem yükü analize dahil edilmektedir.

Not:
Etkin ivme yer katsayısı=
     1. Deprem Bölgesinde = 0.4
     2. Deprem Bölgesinde = 0.3
     3. Deprem Bölgesinde = 0.2
     4. Deprem Bölgesinde = 0.1