İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA +90 252 712 41 01 +90 532 396 41 05 info@istinatduvari.com

Analiz Özellikleri

Süresi doldu
 •     Statik ve Dinamik Durumda Devrilme Güvenliği
 •     Statik ve Dinamik Durumda Kayma Güvenliği
 •     Statik ve Dinamik Durumda Zemin Taşıma Gücü Güvenliği
 •     Statik ve Dinamik Durumda Toptan Göçme Güvenliği
 •     Taban ankrajlı (kazıklı) çözüm
 •     Taban Plağı Diş ekleme özelliği 
 •     Zemin Emniyet Gerilme Hesap Modülü ( Yeni)
 •     Duvar arkası, önü ve tabanındaki zeminleri tanımlayabilme özelliği ( Yeni)
 •     Duvar arkasındaki zeminde su olması durumunda çözüm (Düşük ve yüksek permeabiliteli durumlar için)
 •     Duvar arkasında sadece su olması durumunda çözüm ( Yeni)
 •     Kohezyon ve adhezyonu dikkate alarak çözüm (Yeni)
 •     Duvar ile zemin arasındaki sürtünme açısının hesaba dahil edilebilmesi (Yeni)
 •     Yayılı yük etkitebilme
 •     Statik ve dinamik durum için Büyük Dış Merkezlik kontrollü
 •     Kritik yatay ivme katsayısının hesabı ve kontrolü
 •     Kayma güvenliğinde eksantiristenin dikkate alınması
 •     Aktif ve  pasif  basınç katsayıların hesabında farklı yöntem seçim imkanı (Coulomb, Rankine)
 •     Farklı malzeme tanımı
 •     Sismik katsayıları (Ch ve Cv) manuel girme imkanı
 •     Sürşarj yüklerinin olumlu etkisinin ihmal edilebilmesi
 •     Statik ve Dinamik itki etki noktalarına müdahale imkanı