İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA +90 252 712 41 01 +90 532 396 41 05 info@istinatduvari.com

Analiz Özellikleri

Süresi doldu

KonsolTabakalı Zemin Analizi


İstenilen sayıda tabaka tanımlabilir. Tabakalar efektif veya toplam gerilme yöntemi ile analiz edilebilir. Zeminin kohezyonu, adezyonu, duvar-zemin sürtünme açısı dikkate alınabilir.

KonsolFarklı basınç katsayı yöntemleri ile analiz


Kullanıcı aktif durum için Coulomb, Rankine, Caqout-Kerisel ve Muller Breslau yöntemleri ile
Pasif durum için Coulomb, Rankine, Caqout-Kerisel, Sokolovski yöntemleri ile 
Sükunetteki durum için Jacky, Danimarka, Aşırı Konsodilasyon ve Kohezif yöntemleri basınç katsayılarını hesaplatabilir.

Konsol

 Su Etkisi


Duvarın arkasında ve önünde su tanımlanabilir. Duvar önündeki su zeminin içerisinde veya üzerinde olabilir. Suyun kaldırma kuvveti ve gerilme çatlağı dikkate alınarak analiz yaptırılabilir. Yüzdürme kontrolü yaptırılabilir.

Konsol

Stabilite Analizleri


Statik ve dinamik durumlar için kayma , devrilme , zemin taşıma kapasitesi,toptan göçme analizi. Oturma ve dönme açısı hesabı

Konsol

 Sürsarj Yükleri


İstenilen   sayıda   yayılı  yük  ,  şerit yük  ,  trapez   yük ,  çizgisel    yük  , yamuk yük, rampa yük, üçgen yük ve noktasal yük tanımlanabilir.

Konsol Farklı Geometri


L, Ters L ve T şeklinde, hafifletme konsollu, taban plağında diş olan, temel ve perde plağına eğim verilebilen konsol istinat duvarları modellenebilir. 

Konsol

Yaklaşık Maliyet Hesabı


Bayındırlık’ın 2013 poz fiyatlarına göre kazı, dolgu, beton, demir (ince,kalın), kalıp, iş iskelesi gibi bir çok kalem yazılım tarafından otomatik hesaplanıp istinat duvarının maliyeti elde edilir. Kullanıcı kendi pozlarını tanımlayabilir veya hazır pozları kullanarak yeni iş kalemleri ekleyebilir. Detaylı bilgi için istinat duvarı yaklaşık maliyet hesabı

 

Konsol

 Taban Ankrajı


Duvar tabanına ankraj kazığı tanımlanabilir. Ankraj kazığının taşıma kapasitesi iki farklı yöntem ile hesaplanıp küçük değere göre işlem yapılır

 

Konsol

Zemin Emniyet Gerilmesi Hesap Modülü


Modellenen duvara ait zemin ve gometri bilgileri kullanılarak zeminin taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmesinin hesabı yapılabilir. Daha fazla bilgi için iCad Zemin Taşıma Kapasitesi Hesap Modülü

Konsol

Zemin Sınıfları Kütüphanesi


USCS ASTM D 2487 ye göre oluşturulan zemin sınıfları kütüphanesinden 24 farklı zeminin farklı zemine ait bilgilere görüntülenebilir. Geliştirilen Manuel Zemin Sınıfı Hesaplama modülü, girilen bilgilere göre zemin sınıfını bulabilir. Daha fazla bilgi içiniCad Zemin Sınıfları Kütüphanesi
 

Konsol

Anrojman Hesabı


Duvar önünde su akışı olması halinde, oyulma derinliğinin hesabı yapılabilir. Oyulmaya karşı ne kadarlık bir dolgu yapılması gerektiği hesaplanabilir.

Konsol

 Perde Agırlığı


Perde ağırlığından doğan deprem itkisi dikkate alınabilir. Kullanıcı itkinin hesabında kullanılan çarpan katsayılarını (Ao veya Ch) seçebilir.

 

Konsol

Taban Plagı Disi


Taban plağı dişi dikkate alınabilir. Taban plağı dişi zemine ankastre veya serbest bir şekilde tanımlanabilir. Taban plağı dişine etkiyen kuvvet kullanıcı seçimine göre iki farklı şekilde hesaplanabilir.

Konsol

 Sükunetteki Durum


Sükunetteki durum dikkate alınabilir. Sükunetteki durum için farklı yöntemlerle çözüm yapılabilir

 

Konsol

 Pasif itki


Duvar önündeki pasif itki dikkate alınabilir veya ihmal edilebilir.

Konsol

 Deprem


Sismik katsayılar, Deprem yönetmeliğimize ve Hindistan deprem yönetmeliğine göre hesaplanabilir yada manuel olarak girilebilir. Depremli ve depremsiz durum için analiz yaptırılabilir.

 

Konsol

 Duvar Tipinin Seçimi


Duvar tipi konsol yada ağırlık olarak seçilebilir.

 

  • Stabilite analizinde sürşarj yüklerinin olumlu etkisi ihmal edilebilir
  • Kayma güvenliği kontrolünde duvar önündeki zeminin olumlu etkisi gözardı edilebilir
  • Kayma ve Devrilme güvenliği kontrolünde yük birleşimlerinin kontrolü yapılabilir.
  • Depremli durumda zemin emniyet gerilmesi istenilen oradan arttırılabilir.
  • Stabilite analiz katsayılarına müdehale edilebilir.