İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/A Datça/MUĞLA +90 252 712 41 01 +90 532 396 41 05 info@istinatduvari.com

Sıkışma İndisi ile Konsolidasyon Oturma Hesabı

Süresi doldu

 

Normal konsolide ( σ’o ≌ σ’c )

 

Aşırı konsolide 

  • Durum I ( σ’zo + Δσ' < σ’c )

 

  • Durum II  ( σ’o < σ’c < Δσ'+ σ’o )

 

ΔH= Nihai konsolidasyon oturması
Cc = Sıkışma indisi
eo= İlk boşluk oranı
H = zemin tabakalarının kalınlığıdır.
σ ′o = ilk düşey efektif gerilme (Tabaka ortasındaki yüklemeden öncesi)
Δσ ′ = Sürşarj yüklemesinden ötürü tabaka ortasında oluşan gerilme

Cr = yeniden sıkışma indeksi
'σ c′ = önkonsolidasyon gerilmesi
σ ′zf= Nihai efektif gerilme = σ ′zo+ Δσ ′z