Jeo Taşıma Sürüm Notları

Jeo Taşıma 2.5.0.0  - .08.09.2020

 • + Rapor ekranına "Zemin İyileştirme Önerileri" eklenildi.
 • + Spt N düzeltmeleri için yuvarlama opsiyonel hale getirildi.
 • + Bodrum perdelerine gelen yatay itkilerin raporda gösterimi sağlandı.
 • + Rapora zeminin mukavemet parametrelerinin azaltılması durumunda azaltma için kullanılan formüller eklenildi.
 • + Rapora kayma kontrolü formülleri eklenildi     ' + Rapora jeofizik korelasyonlara bağlı yatak kastsayısı hesabının formülü eklenildi.
 • + Rapora taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabının formülü eklenildi.
 • + Rapora presiyometre taşıma gücü formülleri eklenildi.
 • + Rapora tek eksenli taşıma gücü formülü eklenildi.
 • + Rapora nokta yükleme taşıma gücü formülü eklenildi.
 • + Rapora Şişme hesabı formülü eklenildi.
 • + Rapora Kitle Katsayısı ile ilgili yardımcı bir tablo eklenildi.
 • + Cn örtü yükü düzeltme katsayısı drenajsız zeminlerde 1 kabul ediliyor.
 • + Jeofizik veri giriş ekranında Hepsini Sil seçeneği
 • + Zemin ekranında Kitle Katsayısı ile ilgili yardımcı bir tablo eklenildi.
 • + Rapora kayma kontrolü değişkenlerinin açıklamaları eklenildi.
 • + Zemin bilgileri ekranına zeminin mukavemet parametrelerinin otomatik azaltılmasını sağlayacak bir seçenek eklenildi.
 • + Tabaka ekranında kullanılan zemin bu seçim kaldırılmadan silinemiyor.
 • + Raporda Taşıma gücü, sıvılaşma, spt korelasyonları ve kayma kontrollerinde kullanılan TBDY'deki formül maddeleri  eklenildi.
 • + Raporda taşıma gücü ve yatak katsayısı sonuç bölümüne analiz sonuçlarının değerlendirmesi eklenildi.
 • + Raporda genel taşıma gücü formülünün formatı değiştirildi.
 • * Presiyometre ile taşıma gücü hesabında izin verilebilir taşıma gücü hesabında düzeltme yapıldı.
 • * İdriss ve Seed sıvılaşma kontrolündeki hata giderildi.
 • * Klasik yatak katsayısı hesabında ani ve konsolidasyon oturmalarının seçimine göre oturma değeri dikkate alınıyor.
 • * Jeofizik korelasyonları ile elde edilen Kayma Modülü hesabındaki birim dönüştürme hatası giderildi 
 • - Yerel Zemin sınıfı seçenekler ekranında tabaka kalınlığı seçim atama hatası giderildi .
 • ! Jeofizik korelasyonları ile elde edilen Elastisite Modülü hesabında yöntem değişikliğine gidildi
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.

Jeo Taşıma 2.1.28.6  - 29.03.2020

 • +TBDY e göre taşıma gücü hesap raporunda taşıma gücü  formülünde yapılan işlemler açık bir şekilde yazılıyor
 •  * Rapor bölümünde ek sayısı 0 iken Ekler butonuna basılması halinde yazılım hata veriyordu

Jeo Taşıma 2.1.25.4  - 29.03.2020

 • + Taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabında kullanılan 40*q formülündeki 40 değeri opsiyonel hale getirildi
 • + Zemin Bilgileri ekranına Fi ve c parametrelerini azaltma katsayısı aracı eklenildi.
 • ! Rapor sonuç kısmı revize edildi
 • + Zemin bilgileri, Proje Bilgilri ve Temel Bilgileri ekranındaki bir veriye bilgilendirme eklenildi
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.

Jeo Taşıma 2.1.10.3  - 17.02.2020

 • + Deprem ekranına PGV eklenildi.
 • * Deprem ekranında, Dts hesabındaki hata giderildi.

Jeo Taşıma 2.1.8.2  - 06.01.2020

 • * Yük bilgileri ekra nında yük silme hatası giderildi
 • * Tabaka, zemin gibi bilgilerin gösterilediği formlardaki list objelerindeki bilgilerin silinmesi durumunda renk değişikliği çalışmıyordu Düzeltildi.
 • * Dönme açısının sonuç gösteriminde ok gösterim hatası düzeltildi
 • * Direk dosya üzerine tıklanarak dosya açılması durumunda yaşanan hata giderildi
 • * Dosya okuma hatası giderildi
 • ! İlk çalışmada yapılan versiyonda internet bağlantısı olmaması durumunda verilen uyarı kaldırıldı
 • * Mühendis Mimar bilgilerinin silinmesi durumunda oluşan hata giderildi.
 • ! İstatistik sonuç ekranında terim açıklamalarının okunurluğu arttırıldı.

Jeo Taşıma 2.1.0.0  - 23.12.2019

 • Jeo Taşıma 2.1 da çok sayıda değişiklik yapıldığı için eklenilen özellikleri içeren bir tanıtım dosyası hazırlanmıştır. 
 • Jeo Taşıma 2.1 Yeni Özellikler dosyasını incelemek için buraya tıklayın

Jeo Taşıma 1.7.1.1  - 16.09.2019

 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • * Çözüm süresi konusunda iyileştirme yapıld (16.09.2019 tarihli 1.7.1.2 ve 1.7.1.1 versiyonları aynı versiyonlardır)

Jeo Taşıma 1.7.0.0  - 31.08.2019

 • + Oturma, zemin gerilmesi ve sondaj derinliği hesapları temelin köşesinde veya orta noktasında yapılabiliyor.
 • * Zemin gerilme hesaplarında efektif değil direk kullanıcının tanımladığı Lx ve Ly değerleri kullanılıyor
 • ! Konsolidasyon oturmasında qo yerine qnet kullanılmaya başlanıldı
 • ! Oturma ve zemin gerilme analizinde kullanılan tabakalama sisteminde oluşan bir hata düzeltildi
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.

Jeo Taşıma 1.6.8.2  - 24.08.2019

 • * Hansen yöntemi ile derinlik katsayılarının hesabında Df ve B parametrelerinin ilişkisi dikkate alındı
 • ! Bazı projelerde temel tabakasının seçiminde yapılan yanlış seçim düzletildi
 • ! Bazı projelerde  oturma analizi tabakalandırılmasında oluşan hata giderildi  

Jeo TaşımA 1.6.5.0 Beta  - 26.07.2019

 • + Rapor sunumu ekranına 'Sonuç ve Öneriler' gösterilecek yatak katsayısı yöntemi opsiyonel hale getirildi'
 • * Su altındaki toplam düşey gerilme hesabında düzeltme yapıldı
 • + Üst versiyonlar için Zemin Bilgileri ekranında bazı eklemeler yapıldı
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.

Jeo TaşımA 1.6.0.0 Beta  - 22.07.2019

 • + Sondaj derinliği hesabı 
  • Temel genişliğine bağlı sondaj derinliği hesabı
  • Efektif gerilmeye bağlı sondaj derinliği hesabı
  • Zemin gerilme dağılımına bağlı sondaj derinliği hesabı
  • Su seviyesine bağlı  sondaj derinliği hesabı
 • + İstenilen tabakada opsiyonel sıvılaşma kontrolü
 • + Taşıma gücüne bağlı yatak katsayısı hesabında taşıma gücü analizi seçim opsiyonu
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.

Jeo TaşımA 1.5.0.0 Beta  - 01.07.2019

 • + Presiyometri deney sonuçlarına göre taşıma gücü analizi   
 • + Nokta yükleme deney sonuçlarına taşıma gücü analizi   
 • + Tek eksenli basıç sonuçlarına göre taşıma gücü analizi   
 • + Yatak katsayısı hesabına yeni yöntemler eklenildi         
  • Taşıma gücü değerine göre         
  • Spt korelasyonlarına göre   
 • ! Ani oturma ve Konsodilayon oturması ayrıştırıldı     
 • ! Analiz ekranında analizler tek bir tuş altında toplanıldı.
 • ! Görüntülenmek istenilen raporlar için analiz ekranına ayrı butonlar koyuldu.
 • ! Bütün analizlere çoklu seçim imkanı getirildi. Sıvılaşma, oturma, zemin gerilmesi analizlerinin hepsi bir seferde seçilip analizleri yapılabiliyor
 • * Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • Tel     : +90 533 513 41 05
 • Faks   : +90 252 712 42 45
 • Adres  : İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:2/C Datça/ MUĞLA 

Mail List